Invoeren van de loonbonus in België - Stappenplan

RestOcheck -

Met de loonbonus, ofwel niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kan men tot € 230 per maand netto loon uitkeren aan zeer lage sociale lasten

Als u dit wil toepassen in uw zaak, kan u deze procedure volgen

 

FASE 1: De opmaakprocedure

-> Maak een ontwerp voor een toedredingsakte. U vindt in bijlage een leeg startdocument in MS Word en PDF. In het Word document kan u heel gemakkelijk alle grijze vakjes invullen door er eenmaal op de klikken en te vervangen met de juiste tekst.

Als u de bonus baseert op RestOcheck scores, moet u een doelscore bepalen (bvb een gemiddelde score van 8 op 10) en dan trapsgewijs bonusbedragen toekennen als er hogere scores worden behaald (zie voorbeeld document)

TIP: Laat uw dossier nalezen door uw sociaal secretariaat

TIP: meet eerst een volledige maand om een inzicht te hebben in het huidige tevredenheidscijfer.

Extra informatie over het invullen van de akte vind u hier

-> Overhandig het ontwerp van de toetredingsakte aan al de betrokken werknemers

-> Hang een register uit waar de betrokken medewerkers eventueel opmerkingen kunnen achterlaten (voorbeeld document in bijlage) Laat dit 15 dagen uithangen.

-> Stuur enkel het register op naar de Algemene Directie Toezicht op Sociale Wetten (FAX: 02 233 48 29 - Email: tsw@werk.belgie.be )

-> Vervolledig de groene alinea in de toetredingsakte

 

FASE 2: De goedkeuringsprocedure

-> Stuur de toetredingsakte per post naar de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel. 

-> Binnen de 3 maanden ontvangt u een bericht of uw dossier is goedgekeurd

 

FASE 3: Inwerking treding

-> Betrek het personeel zoveel mogelijk met de tevredenheidscijfers. Dit werkt zeer motiverend

-> Laat u ondersteunen door uw Sociaal Secretariaat voor de uitbetaling van de lonen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk